ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ:

энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн салбараар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. Хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

ЗАХИАЛГА:

Вэб сайт нь 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд бүтээгдэхүүний захиалгыг 4 цагийн дотор www.megawood.mn сайтын ажилтан утсаар баталгаажуулж авна.

Жич: Хэрэв та Бямба болон Ням гарагт захиалга өгсөн бол дараа долоо хоногийн Даваа гарагт захиалгын ажилтан утсаар баталгаажуулалт хийнэ.